Loading...

HONGKONG POKHARA

  • Released:1998
  • Lyrics/Composed:Sunil Thapa, Sarubhakta Shrestha, Bivek Shrestha
  • Vocal:Bivek Shrestha