स्वरसम्राट नारायणगोपाललाई नमन र सम्झना स्वरुप उहाँको गीत गाउँदै कन्दरा